Släkte: Getrutor - Galega

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Getrutor som värdväxt för dess larver.

Klöverblåvinge - Glaucopsyche alexis
Ljungblåvinge - Plebejus argus
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt