Släkte: Karaganer - Caragana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Karaganer som värdväxt för dess larver.

Fjällhöfjäril - Colias tyche

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt