Art: Havssälting - Triglochin maritimum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Havssälting som värdväxt för dess larver.

Sältingssmåstävmal - Scrobipalpa stangei

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt