Släkte: Sältingar - Triglochin

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sältingar som värdväxt för dess larver.

Sältingssmåstävmal - Scrobipalpa stangei
Sältingblomvecklare - Gynnidomorpha vectisana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt