Art: Kärrsälting - Triglochin palustre

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kärrsälting som värdväxt för dess larver.

Sältingssmåstävmal - Scrobipalpa stangei
Sältingblomvecklare - Gynnidomorpha vectisana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt