Art: Kustbaldersbrå - Tripleurospermum maritimum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kustbaldersbrå som värdväxt för dess larver.

Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt