Art: Gullhavre - Trisetum flavescens

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullhavre som värdväxt för dess larver.

Pollengräsmal - Elachista pollinariella
Svart vitspetsgräsmal - Elachista pullicomella

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Småhavren - Trisetum

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt