Art: Smörboll - Trollius europaeus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Smörboll som värdväxt för dess larver.

Långfläckat metallfly - Autographa macrogamma
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt