Art: Vintergröna - Vinca minor

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vintergröna som värdväxt för dess larver.

Oleandersvärmare - Daphnis nerii

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt