Art: Mistel - Viscum album

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Mistel som värdväxt för dess larver.

Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt