Familj: Lånkeväxter - Callitrichaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lånkeväxter som värdväxt för dess larver.

Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt