Släkte: Lånkar - Callitriche

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lånkar som värdväxt för dess larver.

Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt