Familj: Ripsväxter - Grossulariaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ripsväxter som värdväxt för dess larver.

Vinbärsknoppmal - Lampronia capitella
Större vinbärsbrunmal - Euhyponomeutoides ribesiellus
Vinbärsglasvinge - Synanthedon tipuliformis
Fruktträdssommarvecklare - Archips podanus
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Häggrullvecklare - Eudemis porphyrana
Ekrullvecklare - Eudemis profundana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Krusbärsmott - Zophodia grossulariella
Vitt nässelmott - Anania hortulata
Större nässelmott - Patania ruralis
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Ligustersvärmare - Sphinx ligustri
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Vinbärsfuks - Polygonia c-album
Krusbärsmätare - Abraxas grossulariata
Måbärsmätare - Macaria wauaria
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkmätare - Biston betularia
Lindmätare - Erannis defoliaria
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Fyrbandad fältmätare - Xanthorhoe quadrifasiata
Vitbrokig parkmätare - Eulithis prunata
Fransfläckad parkmätare - Eulithis mellinata
Orangebandad parkmätare - Eulithis pyropata
Vitbandad blåbärsfältmätare - Rheumaptera subhastata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Humlemalmätare - Eupithecia assimilata
Kronmalmätare - Chloroclystis v-ata
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Spåmansjordfly - Graphiphora augur
Grönt skogsfly - Anaplectoides prasina
Brun björnspinnare - Arctia caja

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt