Familj: Hästkastanjeväxter - Hippocastanaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hästkastanjeväxter som värdväxt för dess larver.

Kastanjemal - Cameraria ohridella
Ekbarkmal - Argyresthia glaucinella
Lönnaftonfly - Acronicta aceris
Vågbandat ordensfly - Catocala sponsa
Ekordensfly - Catocala promissa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt