Familj: Liljeväxter - Liliaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Liljeväxter som värdväxt för dess larver.

Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt