Släkte: Liljor - Lilium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Liljor som värdväxt för dess larver.

Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt