Familj: Nateväxter - Potamogetonaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nateväxter som värdväxt för dess larver.

Näckrosmott - Elophila nymphaeata
Vattenmott - Acentria ephemerella
Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt