Släkte: Natar - Potamogeton

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Natar som värdväxt för dess larver.

Näckrosmott - Elophila nymphaeata
Vattenmott - Acentria ephemerella
Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt