Familj: Verbenaväxter - Verbenaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Verbenaväxter som värdväxt för dess larver.

Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt