Släkte: Verbenor - Verbena

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Verbenor som värdväxt för dess larver.

Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt