Släkte: Desmeknoppar - Adoxa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Desmeknoppar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt