Släkte: Jungfrukammar - Aphanes

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Jungfrukammar som värdväxt för dess larver.

Översikt: Värdväxter
Familj: Rosväxter - Rosaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt