Släkte: Pepparrötter - Armoracia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Pepparrötter som värdväxt för dess larver.

Kålmal - Plutella xylostella
Kålmott - Evergestis forficalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt