Släkte: Ormrötter - Bistorta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ormrötter som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt