Släkte: Plattsävar - Blysmus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Plattsävar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt