Familj: Halvgräs - Cyperaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Halvgräs som värdväxt för dess larver.

Barrskogskäkmal - Micropterix aureatella
Ormbunksrotfjäril - Korscheltellus fusconebulosus
Igelknoppsmal - Orthotelia sparganella
Starrhakmal - Glyphipterix forsterella
Glänsande frylegräsmal - Elachista gleichenella
Snedpunktsgräsmal - Elachista cinereopunctella
Mindre kärrgräsmal - Elachista serricornis
Ängsullsgräsmal - Elachista eleochariella
Grusstarrsgräsmal - Elachista utonella
Tuvsävsgräsmal - Elachista albidella
Svarthövdad gräsmal - Elachista atricomella
Myrgräsmal - Elachista kilmunella
Mindre silverpunktsgräsmal - Elachista nobilella
Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Gul gräsmal - Elachista subalbidella
Knappsävsdystermal - Monochroa lucidella
Ängsullsdystermal - Monochroa suffusella
Sandhedsdystermal - Monochroa ferrea
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Tågvecklare - Bactra lancealana
Tvillingsumpvecklare - Bactra lacteana
Skogsgräsmott - Crambus silvellus
Silverfläckat gräsmott - Catoptria pinella
Vitstrimmigt sandgräsmott - Catoptria fulgidella
Dvärggräsmott - Platytes cerussella
Saxsävmott - Donacaula forficella
Spetssävmott - Donacaula mucronella
Jättestarrsmott - Nascia cilialis
Gräselefant - Euthrix potatoria
Dårgräsfjäril - Lopinga achine
Starrgräsfjäril - Coenonympha tullia
Gulringad gräsfjäril - Erebia embla
Tallgräsfjäril - Oeneis jutta
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Snedstreckad lövmätare - Scopula virgulata
Lansettvinge - Simyra albovenosa
Svartpunkterat sprötfly - Macrochilo cribrumalis
Dvärgmottfly - Hypenodes humidalis
Trådspinnarfly - Rivula sericealis
Gulbrunt metallfly - Plusia festucae
Gråkantat glansfly - Deltote uncula
Tvärstreckat glansfly - Deltote bankiana
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Dvärgängsfly - Photedes captiuncula
Högmossestamfly - Amphipoea lucens
Svartvitt kärrfly - Celaena haworthii
Sumpfly - Helotropha leucostigma
Vinkelprytt rörfly - Phragmatiphila nexa
Kanelbrunt rörfly - Globia algae
Brunstarrsfly - Sedina buettneri
Mindre stråfly - Denticucullus pygmina
Rödgrått gräsfly - Mythimna pudorina
Brungult gräsfly - Mythimna impura
Agspinnare - Laelia coenosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt