Släkte: Sävar - Schoenoplectus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sävar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt