Släkte: Småsävar - Eleocharis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Småsävar som värdväxt för dess larver.

Ängsullsgräsmal - Elachista eleochariella
Tuvsävsgräsmal - Elachista albidella
Knappsävsdystermal - Monochroa lucidella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt