Släkte: Småagar - Rhynchospora

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Småagar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt