Släkte: Jätteväddar - Cephalaria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Jätteväddar som värdväxt för dess larver.

Väddnätfjäril - Euphydryas aurinia

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt