Familj: Väddväxter - Dipsacaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Väddväxter som värdväxt för dess larver.

Åkerväddsantennmal - Nemophora metallica
Ängsväddsantennmal - Nemophora cupriacella
Kärrantennmal - Nemophora minimella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Klintplattmal - Agonopterix kaekeritziana
Kardborreplattmal - Agonopterix arenella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
Sandfältmal - Scythris siccella
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
Kilstreckad klintsäckmal - Coleophora conspicuella
Klintgrönglanssäckmal - Coleophora paripennella
Svartklintsblomvecklare - Cochylimorpha straminea
Klintgulvecklare - Agapeta zoegana
Brokig väddblomvecklare - Aethes hartmanniana
Röd väddblomvecklare - Cochylis flaviciliana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Brämrotvecklare - Endothenia marginana
Åkerväddsvecklare - Selenodes karelica
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Röllikerullvecklare - Eriopsela quadrana
Väddhakvecklare - Rhopobota stagnana
Ängsväddsfjädermott - Stenoptilia bipunctidactyla
Svävflugedagsvärmare - Hemaris tityus
Humledagsvärmare - Hemaris fuciformis
Vitribbad skymningssvärmare - Hyles livornica
Asknätfjäril - Euphydryas maturna
Väddnätfjäril - Euphydryas aurinia
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Tjockhornsfly - Eriopygodes imbecillus
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt