Familj: Väddväxter - Dipsacaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Väddväxter som värdväxt för dess larver.

NT Åkerväddsantennmal - Nemophora metallica
VU Ängsväddsantennmal - Nemophora cupriacella
Kärrantennmal - Nemophora minimella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Klintplattmal - Agonopterix kaekeritziana
Kardborreplattmal - Agonopterix arenella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
VU Sandfältmal - Scythris siccella
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
Kilstreckad klintsäckmal - Coleophora conspicuella
Klintgrönglanssäckmal - Coleophora paripennella
VU Svartklintsblomvecklare - Cochylimorpha straminea
Klintgulvecklare - Agapeta zoegana
Brokig väddblomvecklare - Aethes hartmanniana
Röd väddblomvecklare - Cochylis flaviciliana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
NT Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Brämrotvecklare - Endothenia marginana
NT Åkerväddsvecklare - Selenodes karelica
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Röllikerullvecklare - Eriopsela quadrana
Väddhakvecklare - Rhopobota stagnana
Ängsväddsfjädermott - Stenoptilia bipunctidactyla
NT Svävflugedagsvärmare - Hemaris tityus
Humledagsvärmare - Hemaris fuciformis
Vitribbad skymningssvärmare - Hyles livornica
EN Asknätfjäril - Euphydryas maturna
VU Väddnätfjäril - Euphydryas aurinia
EN Hedvintermätare - Lycia zonaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
NT Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Tjockhornsfly - Eriopygodes imbecillus
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt