Släkte: Kardväddar - Dipsacus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kardväddar som värdväxt för dess larver.

Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Brämrotvecklare - Endothenia marginana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt