Släkte: Skelörter - Chelidonium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skelörter som värdväxt för dess larver.

Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt