Släkte: Mållor - Chenopodium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Mållor som värdväxt för dess larver.

Mållefältmal - Scythris limbella
Gulgrå mållesäckmal - Coleophora saxicolella
Större mållesäckmal - Coleophora sternipennella
Blek mållesäckmal - Coleophora versurella
Smalvingad mållesäckmal - Coleophora vestianella
Ribbad mållesäckmal - Coleophora clypeiferella
Tvåfläckad mållesäckmal - Coleophora squalorella
Praktmållemal - Chrysoesthia drurella
Fläckmållemal - Chrysoesthia sexguttella
Ljusgrå småstävmal - Scrobipalpa obsoletella
Saltmållesmåstävmal - Scrobipalpa nitentella
Svart småstävmal - Scrobipalpa atriplicella
Skogssallatsblomvecklare - Phalonidia gilvicomana
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Stinksyskefjädermott - Amblyptilia acanthadactyla
Marskmott - Ancylosis oblitella
Grobladsrotmott - Homoeosoma sinuellum
Större nässelmott - Patania ruralis
Mållmätare - Pelurga comitata
Mållmalmätare - Eupithecia simpliciata
Brunbandad malmätare - Eupithecia sinuosaria
Svartfläckigt glansfly - Pseudeustrotia candidula
Svartfläckigt knölfly - Protoschinia scutosa
Bomullsknölfly - Helicoverpa armigera
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mållfly - Trachea atriplicis
Skogsstäppfly - Eremohadena immunda
Klöverfly - Anarta trifolii
Mångformigt lundfly - Lacanobia suasa
Grönsaksfly - Lacanobia oleracea
Barkfärgat jordfly - Agrotis clavis
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt