Familj: Mållväxter - Chenopodiaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Mållväxter som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Mållefältmal - Scythris limbella
Gulgrå mållesäckmal - Coleophora saxicolella
Större mållesäckmal - Coleophora sternipennella
Blek mållesäckmal - Coleophora versurella
Smalvingad mållesäckmal - Coleophora vestianella
Kustmållesäckmal - Coleophora atriplicis
Ljus mållesäckmal - Coleophora adspersella
Ribbad mållesäckmal - Coleophora clypeiferella
Tvåfläckad mållesäckmal - Coleophora squalorella
Glasörtssäckmal - Coleophora salicorniae
Praktmållemal - Chrysoesthia drurella
Fläckmållemal - Chrysoesthia sexguttella
Glasörtssmåstävmal - Scrobipalpa salicorniae
Ljusgrå småstävmal - Scrobipalpa obsoletella
Saltmållesmåstävmal - Scrobipalpa nitentella
Svart småstävmal - Scrobipalpa atriplicella
Skogssallatsblomvecklare - Phalonidia gilvicomana
Sältingblomvecklare - Gynnidomorpha vectisana
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Stinksyskefjädermott - Amblyptilia acanthadactyla
Åkervindefjädermott - Emmelina monodactyla
Marskmott - Ancylosis oblitella
Grobladsrotmott - Homoeosoma sinuellum
Betmott - Loxostege sticticalis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Större nässelmott - Patania ruralis
Rovfjäril - Pieris rapae
Grå syramätare - Timandra griseata
Mållmätare - Pelurga comitata
Mållmalmätare - Eupithecia simpliciata
Brunbandad malmätare - Eupithecia sinuosaria
Svartfläckigt glansfly - Pseudeustrotia candidula
Svartfläckigt knölfly - Protoschinia scutosa
Bomullsknölfly - Helicoverpa armigera
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mållfly - Trachea atriplicis
Skogsstäppfly - Eremohadena immunda
Potatisstamfly - Hydraecia micacea
Klöverfly - Anarta trifolii
Mångformigt lundfly - Lacanobia suasa
Grönsaksfly - Lacanobia oleracea
Kålfly - Mamestra brassicae
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Vetejordfly - Euxoa tritici
Barkfärgat jordfly - Agrotis clavis
Kommajordfly - Agrotis ipsilon
Havsstrandsjordfly - Agrotis ripae
Träfärgat jordfly - Axylia putris
Ljusfläckat jordfly - Actebia fennica
Rödkantat jordfly - Eugraphe sigma
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt