Släkte: Betor - Beta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Betor som värdväxt för dess larver.

Vetejordfly - Euxoa tritici
Kommajordfly - Agrotis ipsilon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt