Släkte: Sodaörter - Salsola

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sodaörter som värdväxt för dess larver.

Havsstrandsjordfly - Agrotis ripae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt