Släkte: Strandmållor - Atriplex

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Strandmållor som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Mållefältmal - Scythris limbella
Gulgrå mållesäckmal - Coleophora saxicolella
Större mållesäckmal - Coleophora sternipennella
Blek mållesäckmal - Coleophora versurella
Smalvingad mållesäckmal - Coleophora vestianella
Kustmållesäckmal - Coleophora atriplicis
Ljus mållesäckmal - Coleophora adspersella
Tvåfläckad mållesäckmal - Coleophora squalorella
Praktmållemal - Chrysoesthia drurella
Fläckmållemal - Chrysoesthia sexguttella
Ljusgrå småstävmal - Scrobipalpa obsoletella
Saltmållesmåstävmal - Scrobipalpa nitentella
Svart småstävmal - Scrobipalpa atriplicella
Åkervindefjädermott - Emmelina monodactyla
Marskmott - Ancylosis oblitella
Betmott - Loxostege sticticalis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Större nässelmott - Patania ruralis
Grå syramätare - Timandra griseata
Mållmätare - Pelurga comitata
Mållmalmätare - Eupithecia simpliciata
Brunbandad malmätare - Eupithecia sinuosaria
Mållfly - Trachea atriplicis
Potatisstamfly - Hydraecia micacea
Klöverfly - Anarta trifolii
Mångformigt lundfly - Lacanobia suasa
Grönsaksfly - Lacanobia oleracea
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Havsstrandsjordfly - Agrotis ripae
Träfärgat jordfly - Axylia putris
Ljusfläckat jordfly - Actebia fennica
Rödkantat jordfly - Eugraphe sigma
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt