Art: Spjutmålla - Atriplex prostrata

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Spjutmålla som värdväxt för dess larver.

Saltmållesmåstävmal - Scrobipalpa nitentella
Svart småstävmal - Scrobipalpa atriplicella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt