Släkte: Spenater - Spinacia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Spenater som värdväxt för dess larver.

Kålfly - Mamestra brassicae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt