Släkte: Julrosor - Helleborus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Julrosor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt