Släkte: Sävstarrar - Kobresia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sävstarrar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt