Släkte: Libbstickor - Levisticum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Libbstickor som värdväxt för dess larver.

Makaonfjäril - Papilio machaon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt