Släkte: Porsar - Myrica

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Porsar som värdväxt för dess larver.

Sälgdvärgmal - Stigmella salicis
Alkronmal - Bucculatrix cidarella
Aspstyltmal - Caloptilia stigmatella
Videvårmal - Dasystoma salicella
Ljuskantad björksäckmal - Coleophora milvipennis
Björksäckmal - Coleophora serratella
Videsäckmal - Coleophora lusciniaepennella
Parpunktsmal - Pseudotelphusa paripunctella
Glansig blåbärsvårvecklare - Acleris maccana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Hallonvårvecklare - Acleris rufana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Häcksommarvecklare - Archips rosanus
Rönnbredvecklare - Choristoneura hebenstreitella
Tallmossebredvecklare - Argyrotaenia ljungiana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Lingonbrokvecklare - Stictea mygindiana
Lövträdsknoppvecklare - Spilonota ocellana
Större viderullvecklare - Epinotia caprana
Odonsolvecklare - Pammene luedersiana
Stormhattsfjädermott - Amblyptilia punctidactyla
Tvåstrimmigt almott - Cryptoblabes bistriga
Lapsk vintermätare - Lycia lapponaria
Ljunglundmätare - Chlorissa viridata
Vitbandad björkfältmätare - Rheumaptera hastata
Myraftonfly - Acronicta menyanthidis
Blågrått aftonfly - Acronicta cinerea
Blågrått träfly - Lithophane lamda
Grått mantelfly - Xylena solidaginis
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Blågrått lundfly - Papestra biren
Porsjordfly - Coenophila subrosea
Större skogsfly - Eurois occulta
Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt