Släkte: Vita näckrosor - Nymphaea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vita näckrosor som värdväxt för dess larver.

Näckrosmott - Elophila nymphaeata
Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt