Familj: Näckrosväxter - Nymphaeaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Näckrosväxter som värdväxt för dess larver.

Näckrosmott - Elophila nymphaeata
Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata
Dammott - Nymphula nitidulata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt