Släkte: Ormax - Parapholis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ormax som värdväxt för dess larver.

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt