Släkte: Vitnoppor - Pseudognaphalium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vitnoppor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt