Släkte: Harmyntor - Satureja

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Harmyntor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt