Släkte: Kavelhirsar - Setaria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kavelhirsar som värdväxt för dess larver.

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt